Dream World-{دنیایی رویایی}

سایتی بی نظیر برای آموزش

Dream World-{دنیایی رویایی}

سایتی بی نظیر برای آموزش

۱۰ مطلب با موضوع «انگلیسی» ثبت شده است

در ابتدای صفحه کلماتی هستند که می بایستی این کلمات رو از لحاظ معنا {هم انگلیسی و هم فارسی} یاد گرفته و سپس به سراغ متن بروید. در پایین متن هم سعوالاتی  هستند که مربوط به متن می باشند. بنابرین به شما توصیه میکنم ابتدا کلمات رو یاد گرفته, متن رو خونده و به سعوال پاسخ دهید. این روش یکی از بهترین روش ها برای تقویت مهارت خواندن یا {Reading} میباشد.

در ابتدای صفحه کلماتی هستند که می بایستی این کلمات رو از لحاظ معنا {هم انگلیسی و هم فارسی} یاد گرفته و سپس به سراغ متن بروید. در پایین متن هم سعوالاتی  هستند که مربوط به متن می باشند. بنابرین به شما توصیه میکنم ابتدا کلمات رو یاد گرفته, متن رو خونده و به سعوال پاسخ دهید. این روش یکی از بهترین روش ها برای تقویت مهارت خواندن یا {Reading} میباشد. 

در ابتدای صفحه کلماتی هستند که می بایستی این کلمات رو از لحاظ معنا {هم انگلیسی و هم فارسی} یاد گرفته و سپس به سراغ متن بروید. در پایین متن هم سعوالاتی  هستند که مربوط به متن می باشند. بنابرین به شما توصیه میکنم ابتدا کلمات رو یاد گرفته, متن رو خونده و به سعوال پاسخ دهید. این روش یکی از بهترین روش ها برای تقویت مهارت خواندن یا {Reading} میباشد. 

در ابتدای صفحه کلماتی هستند که می بایستی این کلمات رو از لحاظ معنا {هم انگلیسی و هم فارسی} یاد گرفته و سپس به سراغ متن بروید. در پایین متن هم سعوالاتی  هستند که مربوط به متن می باشند. بنابرین به شما توصیه میکنم ابتدا کلمات رو یاد گرفته, متن رو خونده و به سعوال پاسخ دهید. این روش یکی از بهترین روش ها برای تقویت مهارت خواندن یا {Reading} میباشد. 

در ابتدای صفحه کلماتی هستند که می بایستی این کلمات رو از لحاظ معنا {هم انگلیسی و هم فارسی} یاد گرفته و سپس به سراغ متن بروید. در پایین متن هم سعوالاتی  هستند که مربوط به متن می باشند. بنابرین به شما توصیه میکنم ابتدا کلمات رو یاد گرفته, متن رو خونده و به سعوال پاسخ دهید. این روش یکی از بهترین روش ها برای تقویت مهارت خواندن یا {Reading} میباشد. 

خب به یکی از ساده ترین و شیرین ترین بخش های انگلیسی رسیدیمExclamations{How and What} یا همون کلامات تعجبی که ما در مورد دو تا از پرکاربرد ترین های اونا یعنی what و how صحبت میکنیم امیدوارم کامل یادش بگیرین

در این پست ما قصد داریم در مورد دو فعل به نام های Hope و Wish و کاربرد های آن ها بحث مفصلی را داشته باشیم. امیدوارم به کارتون بیاد

در این پست ما قصد داریم جملاتی را که توسط یه سری حروف{and..too}{and...either}{but} به هم وصل می شوند را بیان کنیم. در واقع موضوع ما جملات به هم وصل شده یا {Connected Statement} هست

در این پست ما قصد داریم کلمه ی {Unless} رو به شما دوستان معرفی کنیم و در مورد کاربد های این کلمه بحث کنیم امید وارم که به دردتون خورده باشه

در این پست ما قصد داریم جملات شرطی نوع اول{Conditional Sentences-Type-I} به صورت کامل همراه با مثال های قابل درک رو برای شما به نمایش بزاریم امید وارم استفاده لازم رو ببرید.